ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Symposium studentů Arts Managmentu 2009

9. června 2009 v 19:23 | Anna |  Reporty z akcí
Symposium studentů vzniklo jednoho odpoledního dne v hlavách členů Spolku studentů AM a bylo realizováno během dvou měsíců za podpory Vysoké školy ekonomické, které tímto ještě jednou děkujeme. SYMPOSIUM STUDENTŮ ARTS MANAGEMENTU (konalo se 15.5.2009 na Vysoké škole ekonomické v Praze). Program byl složen z přednáškového bloku, koncertu v prostoru salonku Akademického klubu a divadelního představení v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické.Cílem symposia bylo prezentovat práci studentů Arts managementu, jejich oborové zkušenosti a praktické záměry. Dále se představili odborníci z praxe a v rámci své prezentace artikulovali svoji představu o "arts managerovi". Dalším cílem bylo poskytnout prostor pro komunikaci studentů specifického oboru mezi sebou i napříč ročníky a iniciovat jejich spolupráci.V rámci přednáškového bloku vystoupilo šest studentů Arts Managementu se svými příspěvky, po nich následovali tři pozvaní hosté. Můžeme říci, že poskytnout prostor pro komunikaci se nám podařilo, neboť po všech příspěvcích se rozbíhala živá diskuse, která by jistě trvala déle, kdybychom nebyli omezeni časovým plánem.
Po prezentacích následovala neoficiální část - networking, kde se setkali studenti Arts Managementu se studenty Divadelního manažerství na divadelní fakultě JAMU v Brně, účastnili se také Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (vedoucí katedry Arts Managementu na VŠE) a Marta Smolíková (odbornice na kulturní politiku a management umění).
Poslední (ale ne nejméně důležitou) částí programu byl koncert kapely Unplugged a představení divadelního souboru OJEBAD Chaj Gallaj (Charms / Linhart).

Stručné přiblížení prezentujících studentů a hostů a témat jejich příspěvků

První dvě prezentace se týkaly činnosti studentů ve škole a teoretického přístupu k tématu arts managementu.

Tomáš Michálek - Revitalizace značky Národního zemědělského muzea
Studenti prvního ročníku Arts Managementu dostali v rámci předmětu Marketing zajímavou možnost osvojení teoretických poznatků v praxi. Pod vedením Ing. Jitky Černé pracoval celý ročník tři měsíce na komplexním marketingovém plánu pro Národní zemědělské muzeum v Praze. Cílem této práce bylo osvojení základů marketingu zajímavým a originálním způsobem, méně už pak uvedení studentských výsledků do praxe. NZM nicméně na celém projektu spolupracovalo, pracovníci muzea navštívili některé přednášky a studenti naopak navštívili muzeum.
Kontakt: tomasmich@seznam.cz

Martina Hájková - Michael Kaiser a prezentace Kennedyho centra
Martina Hájková, studentka prvního ročníku Arts Managementu, hovořila o poslední knize Michaeal Kaisera (presidenta Kennedyho centra pro hudební, dramatické a hudebně-dramatické umění ve Washingtonu) "The Art of the Turnaround". Dále přiblížila Kennedyho centrum jako takové.
Kontakt: hajkovam@centrum.cz

Další prezentace byly z oblasti praktických zkušeností studentů s arts managementem v různých formách.

Romana Loušová - Tibet žije! / Jak se dělá benefice?
Studentka druhého ročníku AM, Romana Loušová, představila ve svém příspěvku benefiční festival Tibet žije, jedinou akci svého druhu v Praze. Symposia se účastnila i druhá organizátorka, Aneta Horká. Obě slečny jsou členkami občanského sdružení Lungta, které festival pořádá oficiálně. Výtežek z akce pomáhá Tibetských dětským vesničkám v indickém exilu.
Kontakt: romana.lousova@gmail.comBarbora Mitošinková - Projekt RELIQUIARUM (Depresivní děti touží po penězích)
Reliquiarum je nový projekt uměleckého sdružení Depresivní děti touží po penězích. Je inspirován Kaplí svatého Kříže na Karlštejně a obchodním domem Palladium v Praze. Jedná se o výtvarně-sociálně-divadelní-duchovní happening, jehož hlavními tématy jsou posvátno a komerce v dnešní společnosti.
Barbora Mitošinková, která studuje první ročník AM a zároveň je jednou z organizátorů akce, představila v rámci své prezentace oba autory tohoto projektu, Jakuba Čermáka a Martina Faláře. Ti jsou zároveň hlavními představiteli sdružení.
Kontakt: barbora.mitosinkova@gmail.com

Jakub Kajtman - Lokální a regionální hudební management
Příspěvek Jakuba Kajtmana, studenta prvního ročníku AM, byl zaměřen na specifika hudebního průmyslu na úrovni menších měst a krajů. Objevila se v něm jednak problematika managementu hudebních skupin, které fungují na amatérské a lokální úrovni, jednak produkce menších hudebních festivalů. Jakub také představil nejdůležitější prostředky pro propagaci a efektivní fungování hudebních institucí na internetu a dotkl se významu on-line technologií v hudebním světě.
Kontakt: Kajtman@seznam.cz

Kristýna Řeháčková - Prezentace projektu Kultura Svobody
Občanské sdružení "Culto - asociace kulturních otázek" vzniklo v dubnu roku 2009 z iniciativy studentů magisterského oboru teorie kultury na UK za účelem aplikace teoretických znalostí v praxi a zejména zapojení širší veřejnosti do problematiky.
Na symposiu prezentovala Kristýna Řeháčková, studentka druhého ročníku AM a zakládající členka sdružení, projekt Kultura svobody, jehož hlavní součástí je přednáškový cyklus na jednotlivá témata související nebo doplňující stěžejní téma - kulturu svobody. Přednášky budou doprovázeny různorodým doprovodným programem (koncerty, výstavy, promítání dokumentárních filmů atd.) a několika víkendovými workshopy.
Kontakt: puntoazil@hotmail.com


Další tři příspěvky byly odprezentovány aktivními arts managery, kteří poskytli svůj pohled na danou problematiku.

MgA. David Kašpar - Problematika kulturních center (KC Zahrada)
David Kašpar je jedním ze členů produkčního týmu, který už 2 roky řídí Kulturní centrum Zahrada na Jižním městě. Hlavním cílem KC Zahrada je vytvořit živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám mládeže a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města.
Centrum by mělo být otevřené pro všechny bez rozdílu a v souladu s aktuálními trendy podobných zařízení v Evropě buduje otevřený prostor pro setkání všech cílových skupin žijících v dané komunitě.

MgA. Veronika Loušová - Projekt CZECHDESIGN.CZ
Stěžejní aktivitou občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ (jehož je Veronika Loušková managerkou) je provozování prvního českého portálu zaměřeného na design (www.czechdesign.cz), který se za dobu své existence stal nejčtenějším design médiem v Čechách. Portál umožňuje i vzájemnou komunikaci designérů mezi sebou a slouží jako adresář českých designérů.
CZECHDESIGN.CZ je hlavním organizátorem design bienále - Design Match, které se každé dva roky odehrává ve Veletržním paláci Národní galerie a putuje i po dalších zemích.
mail: veronika.lo@czechdesign.cz

Bc. Radka Doležalová - Projekt "Kulturní most", networking v regionální kultuře
Radka Doležalová za námi přijela z Českých Budějovic a její příspěvek představil nově vznikající mezinárodní projekt, který si klade za cíl překlenout hranice zemí a propojit dvě osobité kulturní oblasti. V rámci projektu vzniká na jihočeské straně kompletní databáze kulturních subjektů (umělců i pořadatelů kulturních akcí) a dlouhodobý kalendář jejich aktivit, který bude zveřejňován na připravovaném kulturním webu. Na rakouské straně hranic už obdobná iniciativa funguje (Dolnorakouská kulturní síť - Kulturvernetzung Niederösterreich) a nově vznikající protějšek Jižní síť může tedy čerpat z rakouských zkušeností.
Cílem projektu je vytvořit ucelenou platformu pro rychlou a kompletní orientaci v kulturním dění regionu pro občany, turisty ale i pro kulturní subjekty a veřejnou správu. Obecným cílem projektu je podpora kulturního dialogu a různorodosti místního kulturního života s důrazem na decentralizaci.
Radka Doležalová působí jako koordinátorka projektu na české straně.
mail: dolezalova@kulturni-most.cz


DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, POMOCNÍKŮM, KAMARÁDŮM A AKTIVNÍM ČELNŮM SPOLKU ZA FINANCE, POMOC, ENERGII A ČAS KTERÝ SPOLKU STUDENTŮ AM A SYMPOSIU VĚNOVALI.


POŘADATEL


ZA PODPORY

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.