Dokumenty

Stanovy Spolku studentů Arts Managementu

28. listopadu 2009 v 17:18
Stanovy občanského sdružení "Spolek studentů Arts Managementu"
Tento návrh stanov byl schválen přípravným výborem 28. února 2008 v Praze. Tento návrh stanov byl přijat Minoisterstvem vnitra ČR a 22. října 2009 se stává Spolek studentů Arts Managementu občanským sdružením.
 
 

Reklama