Reporty z akcí

REPORT: Přelézání plotů a stavění mostů, práce dramaturga jako architekta společenské diskuze

19. března 2013 v 20:25 | Tereza Kopecká
Proč v DoXu přelézají ploty a stavějí mosty? Nevíte? Níže se to dovíte. V úterý 05. 03. 2013 proběhla na půdě VŠE diskusní přednáška s Andreou Průchovou, dramaturgem Centra současného umění DOX. Akci uspořádal Spolek studentů Arts managementu, který v letním semestru plánuje připravit několik setkání s lidmi, jež plavou ve vodách kulturního "Světa" již několik let. Každý host představí jiný kulturní segment. Po Andreje Průchové, která zastupovala oblast výstavních institucí, přijde Milota Sidorová, jejíž mezinárodní platforma reSITE se věnuje tématu efektivního městského plánování. Všechny diskuze jsou přístupné široké veřejnosti nejen studentům VŠE.

REPORT: Culture Actually - the last project of the Association of Arts management students

26. listopadu 2011 v 0:34 | Jarcza
Organisational team of the event called Culture Actually... applied for funding at the European Commission and succeeded. Thanks to financial support we have got opportunity to organize 10 days' programme for more than twenty young people from different European countries.

REPORT: Jiří Sulženko jako příklad kvalitního arts marketingu v praxi

6. května 2011 v 12:08 | Evule
Již tradiční středeční diskuse v podvečer 4. května přivítala návštěvu marketingového specialisty, MgA. Jiřího Sulženka, ředitele KC Zahrada na Jižním městě a odborného asistenta katedryProdkuce Divadelní fakulty AMU.

REPORT: Krátká reflexe workshopu TCWL.M

9. března 2010 v 22:54 | Jarcza
Krátká úvaha nad průběhem workshopu To Culture with love. Management.

Workshop To Culture with love. Management (dále TCWL.M), který se uskutečnil v polovině února na JAMU v Brně, byl prvním mezinárodním setkáním studentů Arts managementu a mladých profesionálů v ČR. Čtyřdenní workshop se stal pro účastníky z osmi evropských států příležitostí pro sdílení zkušeností, získávání nových vědomostí a navázání kontaktů.
Nenásilná metoda zvaná World Café byla první oficiální příležitostí navzájem se seznámit a ve skupinách tří až pěti lidí diskutovat otázky, které se týkaly jak současné kulturně-managerské sféry a pracovního prostředí tak budoucího vývoje. Zajímavým aspektem diskuse byly rozdíly ve vnímání diskutovaných problémů a především přístupy k aktuálním otázkám kulturního managementu, způsobené nejen individualitou každého účastníka ale i rozdíly plynoucí z mezinárodního složení skupin.

REPORT: Spolek AM na konferenci "Kreativní komunitní plánování"

10. prosince 2009 v 19:21 | Milan Dedera
Od čtvrtka 5. 11. do soboty 7. 11. 2009 probíhala v Plzni mezinárodní konference "Kreativní komunitní plánování" jež se Spolek studentů Art Managementu zůčastnil.

Tři dny konference se opíraly hlavně o hru Future City Game, což některé z nás mírně překvapilo. První den se prezentovaly převážně mezinárodní zkušenosti s organizováním hry. Posledním bodem programu pak byla diskuse, do které se v menších skupinkách zapojili všichni účastníci konference a která se týkala současných problémů evropských měst a možnosti jejich řešení pomocí Future City Game.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Symposium studentů Arts Managmentu 2009

9. června 2009 v 19:23 | Anna
Symposium studentů vzniklo jednoho odpoledního dne v hlavách členů Spolku studentů AM a bylo realizováno během dvou měsíců za podpory Vysoké školy ekonomické, které tímto ještě jednou děkujeme. SYMPOSIUM STUDENTŮ ARTS MANAGEMENTU (konalo se 15.5.2009 na Vysoké škole ekonomické v Praze). Program byl složen z přednáškového bloku, koncertu v prostoru salonku Akademického klubu a divadelního představení v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické.Cílem symposia bylo prezentovat práci studentů Arts managementu, jejich oborové zkušenosti a praktické záměry. Dále se představili odborníci z praxe a v rámci své prezentace artikulovali svoji představu o "arts managerovi". Dalším cílem bylo poskytnout prostor pro komunikaci studentů specifického oboru mezi sebou i napříč ročníky a iniciovat jejich spolupráci.
 
 

Reklama